Forbrugernes opfattelse af kvalitet

Udtrykket kvalitet kan beskrives på mange forskellige måder. Trods mange definitioner og beskrivelser findes der er generel enighed om, at udtrykket kan adskilles i en objektiv og et subjektivt dimension. Objektiv kvalitet henviser til det fysiske produkt design, og er resultatet af det arbejde, som er udført af producentens afdeling for udvikling, såsom designere. Den subjektive kvalitet henviser til forbrugernes opfattelse af kvalitet i forhold til produktet. Klaus G. Grunert (2005) beskriver forholdet mellem de to dimensioner, som den vigtigste faktor når der snakkes kvalitet. Han fastslår, at: “kun, når producenterne kan oversætte forbrugernes ønsker til fysiske produktegenskaber vil kvaliteten være et konkurrenceparameter for producenterne” . I mange brancher vil man anvende instrumentale tests til at vurdere kvaliteten, eksempelvis indenfor fødevarebranchen, men forbrugernes vurdering bør også inddrages.

Forbrugerne subjektive opfattelse af kvalitet er baseret på en kognitiv struktur af viden, et skema. De oplysninger, forbrugerne anvender til at skabe forventninger om kvalitet kaldes cues. Det skal huskes, at det kun ville være muligt at definere et cue, som en del af kvaliteten, hvis det påvirker forbrugernes kvalitetsvurdering. Disse cues kan opdeles i ydre og indre kvalitet-cues. De ydre cues ligger sig til de fysiske kendetegn farve, form, beskaffenhed, tekstur med flere. De indre cues ligger sig til de karakteristika, som kun er produkt-relateret såsom pris, brand, emballage med flere. Når forbrugere skal vurdere kvaliteten af fødevarer vil de oftest anvende de ydre cues til at vurdere produktets kvalitetet.

Kilde: Klaus G. Grunert (2005), “Food Quality and Safety: Consumer Perception and Demand”

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *