Farve

Tænker designere på farveblinde?

På hjemmesiden www.wearecolorblind.com sætter Tom van Beveren fokus på netop dette og giver eksempler på god og dårlig anvendelse af farver i populære produkter. Da han selv er farveblind, ved han om nogen, hvordan interaktionen med sådanne produkter begrænses på grund af uhensigtsmæssig brug af farver. For alle ikke-farveblinde, kan man opleve eksemplerne med et syn som …

Tænker designere på farveblinde? Læs mere »

Farvens emotionelle betydning i marketing

I marketing kan farver være et effektivt redskab til at kommunikere, eller skabe følelser hos forbrugerne.  Farver kommunikere ved at skabe en mening omkring produktet. Når farven er en del af identiteten bag et brand, kan det klassificeres som et cue (eller tegn). For eksempel Coca Cola kan identificeres ved at de anvender en rød farve. Fra et semiotisk synspunkt arbejder vi med farver på to niveauer. Det første niveau indebærer, at forbrugeren forstår/fortolker forholdet mellem farven og produktet på en ens måde (denotativ betydning). …

Farvens emotionelle betydning i marketing Læs mere »