Farvens emotionelle betydning i marketing


I marketing kan farver være et effektivt redskab til at kommunikere, eller skabe følelser hos forbrugerne.  Farver kommunikere ved at skabe en mening omkring produktet. Når farven er en del af identiteten bag et brand, kan det klassificeres som et cue (eller tegn). For eksempel Coca Cola kan identificeres ved at de anvender en rød farve. Fra et semiotisk synspunkt arbejder vi med farver på to niveauer. Det første niveau indebærer, at forbrugeren forstår/fortolker forholdet mellem farven og produktet på en ens måde (denotativ betydning). Det andet niveau indebærer, at forbrugeren fortolker forholdet mellem farve og produktet på en mere kompleks måde, som bl.a. er påvirket af kontekst og kultur (konnotativ betydning). Den røde farve er en del af Coca Cola identitet og den denotative betydning refererer til Coca Cola, hvis den vises i sammenhæng med f.eks. en reklamer for Coca Cola. Farverne er også vigtig i udviklingen af et brand, fordi det er den primære form for kommunikation. Hvis du tænker på en postkasse, vil den første ting du tænker på, givetvis være dens farve.

Interessant læsning omkring dette emne kan findes i bogen:

Martin Lindstrøm (2008), “BRAND sense: branding for alle sanser: føle, smage, lugte, se og høre”

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *