Skype stjæler unødig tid hos brugerne!

Når du har glemt dit login til Skype skal du igang med at løse en opgave. Det er nemlig sådan, at du MANUELT skal indtaste en kode på 32 karaktere! Det er både en blanding af tal og bogstaver, hvilket ikke gør opgaven lettere. Problemstillingen ved denne opgave opstår, når brugerne visuel flytter deres fokus fra koden, over på indtastningsfeltet og deres keyboard. Når man vender tilbage til koden skal man identificere hvor man er kommet i indtastningen, og her skaber den lange kode problemer. Da der i dette eksempel anvendes tal i 25/32 af tilfældene opstår der gentagelser. Hvis det sidste tal man har indtastet er 7, kan man alene ikke udfra dette tal, afgøre hvor langt man er kommet. I tilfældet her vil man derfor gå tilbage og kigge på tallet eller bogstavet før. Dette kræver høj kognitiv aktivering, da opgaven for de fleste er uvant.

Den tekniske årsag til at Skype vælger at have en kode på denne længde er uvis.


Avatar

Kristian Bonde Jensen

Blogger på Userdesign.dk - Cand.polyt i Produkt- og Designpsykologi