Den visuelle forventning

Vores visuelle søgen efter et objekt afhænger af hvad vi forventer at se, og involverer derfor top-down processering. Forventningerne er baseret på tidligere viden omkring objektets karakteristika, som vi har lagret i langtidshukommelsen. For eksempel, hvis opgaven er at finde en postkasse, vil vores tidligere erfaring være med til at afgøre hvad vi skal søge efter. Bugelski og Alampay (1961) undersøgte dette aspekt i et eksperiment, hvor en tvetydig figur blev vist efter et sæt billeder af enten dyr eller mennesker. Figuren som blev anvendt kan karakteriseres som både en rotte og et menneske. Resultaterne viste, at testpersonerne havde en tendens til at opfatte billedet afhængigt af billedet der blev præsenteret før  (dyr eller menneske). Dette eksperiment understreger vigtigheden af menneskers forventning når de visuelt søger efter et objekt.

Kilde: Bugelski, B. og Alampay, D. A. [1961], ‘The role of frequency in developing perceptual sets’, Canadian Journal of Psychology 15.

Avatar

Kristian Bonde Jensen

Blogger på Userdesign.dk - Cand.polyt i Produkt- og Designpsykologi