5 tips til at optimere jeres UX proces

5tips_UXproces

1. Fokusér på produktet, ikke på leverancen

En UX proces kan være en intensiv størrelse at udføre i praksis. Du vil ofte opleve at skulle dokumentere ting undervejs og fodre interessenter med diagrammer og præsentationer der viser resultatet af jeres arbejde. Teamet, som arbejder med UX til dagligt, har et hav af metoder og teknikker til deres rådighed. Det vil derfor forekomme, at man på baggrund af leveringen til interessenter bliver nød til at tilsidesætte en iteration for at opdatere dokumenter eller wireframes. Et præcist billede af den nuværende udvikling er rart for interessenterne, men mon ikke at velfungerende slut-produkt alligevel er at foretrække?

2. Vælg kvalitet over kvantitet

Når I er hårdt pressede på tid og skal vælge den ene eller den anden metode, kræver det en forståelse for værdien bag målingerne. I stedet for at tænke output, tænk i stedet relevans ift. opgaven I står overfor.

Brugerstudier kan resultere i ​​to typer af data:

  • Kvantitativ: Resultater af spørgeundersøgelser, A/B test data og konverteringsfrekvenser – altså nogle målelige data, der indikerer hvor, hvornår eller hvor meget.
  • Kvalitativ: Observationer af brugerne, citater fra interviews – altså data, der hjælper os til at forstå hvorfor.

3. Lad ikke brugertest stå alene

Brugertest er uden tvivl den mest centrale bruger-centreret design teknik, hvilket er forståeligt. Da denne form for teknik hovedsaligt fokuserer sig på at bedømme kvaliteten og værdien, er det ikke altid den bedste måde at skabe en forståelse for produktet. For at få denne indsigt kan man i den tidlige fase anvende teknikker såsom mentale modeller, kontekstuelle undersøgelser, user-stories med flere. De vil give dig information om brugernes mål og årsagen dertil, hvilket giver mulighed for innovation og skabe udvikling fremfor at lade brugertests diktere.

4. Brug mere end én UX metode

Hver UX metode har sine fordele og ulemper, og at bygger på ens resultater på én metode vil gøre din forskning endimensional. Prøv at anvende en ekstra metode, så metoderne bruges til at bekræfte nøjagtigheden og relevansen af jeres data. I et vist omfang vil nøjagtigheden af ​​hver metode kunne valideres. Det vil give et bredere og mere nuanceret billede af jeres brugerundersøgelser.

5. UX fungerer bedst, når man involvere flere perspektiver

Dine kolleger, brugerne og interessenterne har forskellige perspektiver på det arbejde du sidder med, hvilket man bør drage nytte af i sit arbejde. Jo mere information du kan trække ud af mennesker, des bedre forudsætning har du for, at kunne virker som brugernes talerør i udviklingen. Det handler om at samarbejde og ikke at være bange for resultatet af at inddrage brugerne, interessenterne eller udviklerne. Uanset hvad du får ud af en fokus-gruppe med interessenterne eller en workshop med brugerne, vil dette samarbejde øge chancen for at slut-produktet tager højde for så mange perspektiver som muligt.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *