Personas

Personas

Personas er fiktive karakterer, som skabes for at repræsentere de forskellige brugertyper, inden for et sæt af demografiske, holdningsmæssige og adfærdsmæssige forhold. Det er derfor en repræsentation af en bruger, som er representativ for en større gruppe af brugere. I de fleste tilfælde laves personas på baggrund af data indsamlet fra interviews af brugerene. Personas kan bruges til at specificere dine krav, hvis I mangler at sætte jeres projekt i en kontekst og for at skabe en ramme for designet. Typisk vil personas omfatte oplysninger, der indfanger de mest almindelige brugerkarakteristika såsom, holdninger, motivation, mål, adfærd and erfaringsniveau.

Fordele ved personas

Jeres team kan bruge personas til at skabe en fælles forståelse for slutbrugerne. I vil være stand til at prioritere funktionelle og designmæssige elementer, så de passer til målgruppen. Ingen tvivl om, at designteamet har det største udbytte og fordel ved at anvende personas i udviklingen, eksempelvis til at indsamle krav og til at booste den bruger-centrerede design proces. Interessenter kan bruge personas til at skabe nye forretningsinitiativer og udviklere kan bruge dem til at sætte deres arbejde i en kontekst.

Hvordan laver man personas?

For at kunne lave personas, skal I have adgang til oplysninger om jeres brugere. Man kan anvende forskellige brugerstudier til at skaffe sig denne indsigt, men inden i vælger metoder, bliver I nød til at overveje, hvilken metode der passer bedst til jeres projekt. Eksempelvis, hvis I ønsker, at vide mere om brugernes holdninger, motivation og mål kunne I lave interviews, spørgeskemaundersøgelse eller en fokusgruppe. Hvis I derimod ønsker, at vide mere om brugernes adfærd, ville en tænke-højt test måske være mere passende. Husk, at dette skal ses som en vejledning og ikke en facitliste.


Brug et billede: Brug et billede af en ukendt person for at undgå bias

Navne Giv hver persona et rigtigt navn

Brug personlig data (demografi): Vær specifik når de skal beskrive dine personas med personlige oplysninger såsom køn, alder, ægteskabelig status, uddannelse etc. For eksempel: “Peter er en 64-årig mand, der er gift med Sarah, og de har 2 børn. Han er direktør for et software firma med mere end 500 ansatte.”

Holdninger: Hvad er holdningen i gruppen til produktet eller produktgruppen?

Motivation: Hvorfor ønsker at bruge/ikke at bruge dette produktet? Hvad er deres motivation til at bruge/ikke bruge produktet?

Mål: Hvilke opgaver ønsker gruppen at kunne udføre?

Adfærd: Er der nogen generelle tendenser ved gruppernes adfærd?

Erfaringsniveau Prøv at beskrive gruppernes erfaringer med dit produkt.

Relevant litteratur

personaslenenielsen
Personas – User Focused Design
Forfatter: Lene Nielsen
Sprog: Engelsk
Udgivelsesår: 2012
Forfatterens hjemmeside