Tænke-højt test

Tænke-højt test (Think Aloud Protocol)

“Brugerne verbalisere deres tanker, mens de bruger jeres produkt”

Når man laver tænke-højt test på en computer eller på en mobil enhed, vil jeg anbefale jer at bruge softwareværktøjer til video- og lydoptagelser. Det gør jeres tænke-højt test meget let og jeres data vil også være til rådighed til senere analyse og dokumentation. Et almindelig video kamera kunne være en anden løsning, hvis I laver testen på ikke-grafiske brugergrænseflader. Faktisk kræver det ikke noget udstyr – I kan bare tage noter mens deltagerne tænke højt. Denne metode er meget effektiv til at identificere problemer i jeres design. I vil få indsigt i hvordan brugerne interagerer med jeres produkt, og hvad de oplever samtidig med at de forsøger at løse deres opgaver. Normalt vil en testansvarlig kort give en introduktion til de testpersonerne og forklare hvad testen handler om.

I denne artikel, beskriver Jakob Nielsen hvorfor I ikke har brug for mere end 5 deltagere til at afdække de vigtigste usability problemer. Han anbefaler også at køre en masse små tests i stedet for én omfattende undersøgelse. I bør altid forsøge at rekruttere repræsentative brugere til jeres tænke højt test.

GUIDE: 10 trin til at gennemføre en Tænke-højt test

1. Lav testopgaver

Typisk, vil I have testpersonen til at udføre 2 til 5 opgaver i en tænke-højt session. Opgaverne skal repræsentere de mest almindelige og vigtigste mål brugerne har, når de anvender jeres hjemmeside eller applikation, f.eks at foretage et køb eller tilmelde sig en begivenhed. Skriv opgaverne som simple instruktioner.

I er nød til at angive klare kriterier for succes for hver opgave. Et succeskriterie kunne være “Testpersonerne skal finde produkt X, og også rapporterer, at de har gennemført købet”. Husk også at præcisere, hvor forsøgspersonerne skal begynde opgaverne.

Rekrutter deltagere (målgruppen)

Når I skal rekruttere deltagere til tænke-højt testen skal I prøve at finde nogle personer som repræsentere jeres målgruppe, altså en typisk bruger af jeres produkt. I bør altid være forsigtige, når I vælger at rekruttere personer med forskellig erfaringsniveau. Her kan man lave en hurtig screening af testpersonerne. Jeg vil foreslå jer, at lave et simpelt interview eller et kort spørgeskema til at fastlægge brugernes væsentlige attributter, som eventuelt kan påvirke resultaterne af jeres undersøgelse. I vil måske fremhæve attributter såsom køn, alder, indkøbsvaner, kultur, finansielle forhold eller livsstil.

3. Forklar formålet med undersøgelsen til deltagerne

Deltagerne ønsker ofte at klare sig godt og kan frygte at begå fejl eller blive flove. Så gør det klart, at du tester produktet og ikke på dem. Man kan sige noget som dette:

“Vi vil teste produktet, ikke dig”
“Vi vil prøve at finde ud af, hvordan man kan forbedre produktet”
“Du vil hjælpe os med at teste dette produkt i sin tidlige fase”
“Vi ønsker at finde aspekter, hvor produktet kan være svært at bruge”

4. Fortæl deltagerne, at de til enhver tid kan stoppe testen

En professionel praksis er at informere deltagerne, at de kan forlade jeres undersøgelse på ethvert tidspunkt, hvis de ikke ønsker at fortsætte. Husk, at jeres undersøgelse er frivillig og at nogle mennesker kan føle ubehag med opgaverne. I kan sige noget i denne retning:

“Din deltagelse er frivillig og hvis du bliver utilpas på noget tidspunkt i løbet af undersøgelsen, kan du stoppe.”

5. Forklar test setup – testen og opgaverne

Lav en introduktion til jeres test setup. Anvender i en computer eller software der kræver demonstrationer for at gennemføre opgaverne. Bed deltagerne om at tænke højt imens de udføre opgaverne. Lyt til testpersonerne og I vil få indsigt i deres forventninger, deres intentioner og information om, hvordan de træffer deres beslutninger. Tænke-højt kan være svært og de fleste mennesker vil føle at det er akavet i starten. Når I forklarer undersøgelsen kunne man sige noget i denne retning:

“Du skal prøve at beskrive din oplevelse og forklare dine handlinger”
“Hvis du glemmer at tænke højt, vil jeg minde dig om det”
“Vil du have mig til at demonstrere, hvordan man kan tænke højt?”

6. Fortæl deltagerne, at de ingen hjælp kan få

Der kan være situationer, hvor I bliver nød til at yde hjælp, men I burde have lavet disse kriterier på forhånd. For eksempel kan I beslutte, at hjælpen kun tilbydes, hvis nogen er fastlåst i opgaven i mere end 3 minutter. Vidste I, at den mest værdifulde information tit fås, når brugerne kæmper for at løse opgaven? Så husk ikke at svare på deres spørgsmål med det samme. Du kan fortælle deltagerne noget i denne retning:

“Jeg vil ikke hjælpe eller besvare spørgsmål, der har noget med opgaven at gøre”
“Hvis du alligevel har spørgsmål, er du velkommen til at spørge og jeg vil skrive dem ned og besvare senere”
“Når du er færdig med din opgave, vil jeg besvare alle dine uafklarede spørgsmål”

7. Forklar opgaven og lav en introduktion til produktet

Forklar opgaven eller opgaver til deltageren og bede dem om at læse dine skriftlige instrukser også. Beskriv dit produkt og den generelle funktionalitet eller funktionaliteter. Hvis du vælger at lave en demonstration af dit produkt, så husk ikke at vise noget, du kommer til at afprøve i løbet af undersøgelsen.

8. Kør tænkte-højt testen
9. Efter testen – konkludér

Når jeres tænke-høj test er udført, kan du fortælle deltageren, hvad I forsøger at finde ud af med testen. Spørg om deres indtryk og hvad de mener om produktet. Du kan også besvare de resterende spørgsmål, diskutere og spørge ind interessant adfærd. Meget værdifulde oplysninger kan fås her.

10. Data analyse

Når I observere deltagerne, mens de udføre opgaven, vil I ofte bemærke uventet adfærd, så husk at optag dem. Opsummér de vigtigste resultater, løs problemerne og test designet igen. Hvis I efter designændringer gentager tænke-højt testen på de samme deltagere, vil I opdage, hvordan deres præstationer påvirkes af jeres ændringer. Selv vil jeg anbefale jer at bruge nye deltagere for at undgå bias, såsom læringseffekt.

Et eksempel på en tænke-højt test