Fokusgruppe

Fokusgruppe

“Få indsigt om jeres målgruppes behov, ønsker, følelser og meget mere.”

I en fokusgruppe er det normalt at inddrage 3-8 repræsentanter fra jeres målgruppe eller interessenter. Det er moderatorens opgave at skabes en diskussion om følelser, holdninger og ideer til jeres produkt. Jeres målgruppes tanker og holdninger ideer skal indsamles – det er nemlig udbyttet der er vigtigt. At lave en fokusgruppe vil give jer en stor mængde oplysninger om kunderne. I kunne eventuelt starte med at sætte fokus på nogle af de uopklarede spørgsmål eller tvivl I måtte have. Fokusgrupper er generelt ikke egnede til at evaluere hjemmesider, apps osv. Det skal derimod ses som et værktøj til at synliggøre de grundlæggende præmisser for at anvende produktet. Det bør overvejes om hvorvidt det  giver mening, at interessenter og brugere deltager i samme fokusgruppe.

Fordele

  • God til evaluere produktets vision og få respons på prototyper eller koncepter
  • Skaber nye koncepter og idéer

Ulemper


En kort guide til at designe et fokusgruppeinterview

Et fokusgruppeinterview kan udformes på mange forskellige måder og den perfekte opskrift eksisterer ikke, så brug dette til inspiration. Spørg jeres deltagere om at løse en simpel opgave før de deltager i selve fokusgruppen. Helst et par dage før, så de stadig har deres tanker og erindringer tilgængelige i hukommelsen. Dette giver deltagerne mulighed for at begynde at tænke på jeres produkt og det emne der skal diskuteres i fokusgruppen. Hvis de oplever aspekter af emnet i deres daglige liv, vil være mere tilbøjelige til at genkender og registrere situationen. De vil begynde at danne en holdning og være bevidste omkring deres følelser før de udsættes for andres holdninger og følelser. Et eksempel på opgaver kunne være:

  • Hvad er din favorit online shop? Tag et billede og forklar hvorfor (i stikordsform)
  • Hvornår søger du information om “User Experience”? Beskriv hvor, hvornår og hvorfor

Ved at bruge opgaver, kan I undgå “groupthink”-fænomenet, og I vil ofte opleve mere engagerende deltagere.