Interviews

“Værdifuld indsigt brugernes holdninger, meninger og erfaringer”

Ved at lave interviews får I adgang til viden, som kan være besværlige at belyse ved statistiske metoder. Denne information vil I kunne bruge til at fremhæve udviklingsmuligheder og nye potentielle fokusområder. Interviews er mere personlige, og du vil få mulighed for at stille opfølgende og afklarende spørgsmål til brugernes svar. Der findes forskellige typer af interview metoder såsom ansigt-til-ansigt interviews og telefoninterviews. Før jeg forklarer disse teknikker vil jeg opstille lidt fordele og ulemper ved at bruge interviews som forskningsmetode.

Fordele

 • God forståelse af respondenternes svar på dine spørgsmål
 • Du kan stille yderligere afklarende spørgsmål

Ulemper

 • Tidskrævende
 • Svært at nå ud til målgruppen

Ansigt-til-ansigt interviews

Ansigt-til-ansigt interviews foretrækkes af mange forskere inden for User Experience, fordi man har muligheden for at observere respondenternes adfærd og udtryk under sessionen. Denne metode er dog meget tidskrævende, fordi du har brug for at rejse og møde dine respondenter i et bestemt sted. Jeg er bekendt med to typer af tilgange til ansigt-til-ansigt interviews. Interviews opsamlet fra offentlige steder, hvor du vil forvente at finde målgruppen – jeg vælger at kalde denne type for offentlig. Denne fremgangsmåde kan føles meget generende for de personer du spørger, men kan også meget givende for at få en hurtig og øjeblikkelig reaktion. Den anden type, jeg vil kalde personlig, hvor du møder dine respondenter i et privat/velkendt og planlagt miljø. Denne metode er ofte mere afslappet og respondenterne har tendens til at besvare dine spørgsmål i flere detaljer.


Telefon interviews

Telefonisk interviews bruges ofte til offentlige meningsmålinger fra markedsforskere. Med denne metode vil være i få adgang til fjerntliggende data fra den generelle befolkning. Trods den store tilgængelighed, kan folk faktisk være svære at nå. De fleste mennesker har travlt og kan ikke lide at blive forstyrret unødigt af nogle forskere. Jeg har kun brugt denne metode et par gange og vil ikke anbefale det til User Experience forskning, medmindre du kender dine deltagere personligt.


Steps i en interview proces

1. Afklar formål med interviewet
 • Hvor meget tid (budget) er I villige til at bruge på studiet?
 • Er jeres ressourcer og ekspertise tilstrækkelig til at kunne gennemføre et interview?
2. Sæt målsætning
 • Hvad er formålet med interviewet?
 • Hvordan finder I respondenter?
3. Vælg en interview metode
 • Hvilken type interview vil tilfredsstille dit formål og mål?
 • Hvordan vil I indsamle data (lydoptagelser, papir og blyant eller?)
4. Skriv spørgsmålene
 • Hvilken slags spørgsmål bør stilles?
 • Hvilken type af skalaer skal anvendes?
5. Udfør et pilot-studie
 • Test jeres interview på 2-3 personer, som kunne være jeres målgruppe
 • Hvad lærte I fra pilot-studiet?
6. Tilret jeres spørgmål (hvis der er behov for det)
 • Har I brug for at rette fejl og misforståelse fundet ved pilot-studiet?
 • Bemærk: I kan vælge at lave et kort pilot-studie på rettelserne
7. Bearbejd data
 • Hvordan skal data håndteres?
 • Bør dataene være tilgængelige for fremtidig brug og reference?
8. Analyser og fortolk resultater
 • Hvad svarede respondenterne til jeres spørgsmål?
 • Er der nogen lignende holdninger eller meninger blandt respondenterne?
9. Lav en konklusion og rapporter resultater
 • Hvordan vil I præsentere resultaterne?
 • Hvilket medie vil blive brugt?
10. Reflektér
 • Oplevede I nogen uventet adfærd fra respondenter i løbet af interviewet?
 • Hvad lærte I af processen? (liste med gode og dårlige erfaringer)
 • Hvordan kan I optimere jeres interviews i fremadrettet?