Kort sortering

Kort sortering

“Lav logiske og intuitive strukturer til jeres GUI med hjælp fra kort sortering”

Kort sortering kan være et meget værdifuldt redskab til at bestemme, hvordan I skal kategorisere oplysninger, der vises på jeres brugergrænseflade. Denne metoder involverer typisk brugerne og resultatet kan bruges til at udarbejde arkitekturen af jeres applikation, hjemmeside, software med flere. Med andre ord, vil I finde ud af, hvor jeres målgruppe forventer at finde jeres indhold. Med denne oplysning kan I skabe en god betingelserne for at opbygge en logisk og intuitiv struktur.

Spørgsmål, der kan besvares ved brug af kort sorterings metoden:

  • I hvilken rækkefølge skal menupunkter placeres?
  • Hvordan kan vi optimere vores nuværende struktur?
  • Matcher navnene på menupunkterne til de overordnede kategorier?

Åben eller lukket kort sortering?

Kort sortering er en øvelse, hvor deltagerne har en stak kort inddeles på et hold af 2-5 personer som repræsenterer jeres målgruppe. På kortene skriver I indholdet af jeres hjemmeside eller applikation (sørg for, at teksten ikke kræver særlige færdigheder til at kunne forstå). Hvis “etiketterne” kræver specifik viden, kan I også vælge at forklare indholdet på hvert kort.

Åben kort sortering

I en åben kort sortering, skal I få deltagerne at gruppere kortene sammen, som de giver mening. Husk at gøre det klart for deltagerne, at der ikke er nogen rigtige eller forkerte svar på øvelsen. Når alle kortene er grupperet, så bed dem om at navngive grupperne.

Lukket kort sortering

I en lukket kort sortering, skal I få deltagerne til at gruppere kortene i en af ​​jeres foruddefinerede grupper. Hvis I vælger at beskrive indholdet på hvert kort i stedet for en etiket, kan I også bede dem om at navngive hvert enkelt kort ud fra beskrivelserne.

Eksempel på en kort sortering

Til jeres inspiration, kan I bruge dette eksempel lavet af intellavia. I videoen forklarer de, hvordan de bruger kort sortering på hjemmesider.