Prototyping

Omdanne krav i kreative, brugbare og værdiskabende prototyper kan være en stor udfordring. Prototyping kan gøres i forskellige stadier af designprocessen – under analyse, design eller ved test. I kan oprette forskellige typer af prototyper, en hurtig oversættelse af krav – en skitse, (også kaldet Lo-Fi prototype). I kan også vælge at designe en mere detaljeret og realistisk prototype (Hi-Fi prototype). Begge typer kan testes på brugerne, men jeres valg af prototype bør foretages med en vis forsigtighed – man kan nemt spilde en masse tid.

Lav jeres krav klar til en prototype – indsaml og prioritér

Man bør altid huske på, at kravene til en prototype ikke er produktkrav. Først har vi nogle antagelser, der vil blive ændret, valideret og nogle vil endda ikke blive evalueret. De vigtigste forudsætninger skal omdannes i kravene. Sammen i teamet, vil jeg anbefale jer, at lave en brainstorm for at afklare forretningsmæssige, tekniske, funktionel og usability krav. Lav et skema (fx i Excel) og list jeres krav med kolonnerne. Jeg har valgt at lave eksemplet på engelsk med labels – Number, Name, Type, Priority, Work complete, Validated, Changes.

Number Name Type Priority Work complete Validated Changes
F1 Users should be able to save their lastest choice Functional Medium Link to file Ongoing (deadline  January 14. 2013)
B1 Establish an online customer service Business Low No
U1 User wants visuel feedback after completing “set-time” Usability High Yes Added sound to “set-time” function

Hvis du har arbejdet med SCRUM, vil du sikker opdage, at dette skema nemt kan sammenlignes med en Product Backlog.

Hvordan laver du din første prototype?

Den første iteration af jeres prototype, er ofte baseret på en blanding af antagelser – hold dette for øje! I vil ikke lykkes med, at visualisere alle jeres antagelser, men prøv alligevel, at skitsere de første iterationer alligevel. I vil få det første visuelle indtryk af jeres antagelser og vil også være i stand til at validere og omdanne dem til konkrete krav. Jeg vil anbefale jer, at bruge en tusch og papir til jeres første prototype. Husk, at I ikke er ved at designe med æstetik i fokus… endnu. Detaljerne vil først blive tilføjet senere i designprocessen. Læs mere om papir prototyper.